Aby się zalogować musisz się zapisać!

Przypomnij hasło

INICJACJA NOWYCH UCZNIÓW
Zapraszamy wszystkich w niedzielę o 19:30 na Otrzęsiny oraz ogłoszenie prefektów.Strona Główna

Darmowy licznik odwiedzinPlan Lekcji
Konfiguracja Chatu
(Kliknij w pomieszczenie aby do niego wejść)

Tereny Pozaszkolne
(odkryj zagadkę sfinksa)
(/join Nox_las)
(/join ulica_pokatna)
(/join nox_blonia)
(/join arena_walki)
(/join arena_smierci)
(/join nox_boisko)
(/join drumchark)

Parter
(/join Nox)
(/join Nox_Dyrektor)
(/join Nox_Wicedyrektor)
(/join Nox_rozowy_gabinet)
(/join Nox_nauczyciele)

I piętro
(/join Nox_Sala_1)
(/join Nox_Sala_2)
(/join Nox_Sala_3)
(/join nox_biblioteka)

II piętro
(/join nox_tajemna_komnata)
(/join nox_pracownia_oswiecenia)
(/join nox_sala_feniksow)
(/join nox_sala_przemian)

III piętro
(/join nox_sala_tortur)
(/join nox_komnata_przyszlosci)

Wieża Zachodnia
(/join Nox_Gryffindor)
(/join Nox_Hufflepuff)

Wieża Wschodnia
(/join Nox_Ravenclaw)
(/join Nox_Slytherin)
Ashley Wolfen - 163 pkt.
Lizzie McKenzzie - 161 pkt.
Abyzou Servam - 150 pkt.
Iza Evans_brown - 145 pkt.
Leyla Belikov - 127 pkt.

[Pełny ranking]Melanie Jackson - 0 pkt.
James Mayer - 0 pkt.
Alexander Collotye - 0 pkt.

[Pełny ranking]
Obowi?zki Nauczyciela:
1. Nauczyciel ma obowi?zek uczestniczy? na swoich zaj?ciach.
2. Nauczyciel ma obowi?zek uczestniczy? w Uroczysto?ciach Szkolnych.
3. Nauczyciel ma obowi?zek co najmniej raz w roku przeprowadzi? konkurs/olimpiad?/zabaw?.
4. Nauczyciel ma obowi?zek dodawania Dziennika Lekcyjnego nie p??niej ni? do niedzieli godziny 18:00.
5. Nauczyciel ma obowi?zek dodawa? punkty do Rankingu Dom?w oraz Ucznia nie p??niej ni? do niedzieli godziny 18:00
6. Nauczyciel ma obowi?zek doda? zadanie domowe na stronie nie p??niej ni? 3 dni do Terminu oddania Pracy. W przypadku nie wywi?zania si? z tego obowi?zku nie mo?e wystawi? oceny negatywnej.?
7. Nauczyciel ma obowi?zek zg?osi? swoj? nieobecno?? w pokoju nauczycielskim.
8. Nauczyciel przeprowadzaj?cy zast?pstwo ma obowi?zek doda? dziennik do dziennik?w swojego przedmiotu
9. Nauczyciel ma obowi?zek doda? Dziennik Ocen w terminie nie d?u?szym ni? tydzie? po rozpocz?ciu roku szkolnego.
10. Nauczyciele w ka?dym tygodniu zostaj? oceniani w skali od 1 do 10 w ocenie brane s? pod uwage:
 • Dodawanie dziennik?w
 • Dodawanie punkt?w do RU i RD
 • Organizacja konkurs?w/olimpiad
 • Aktywno?? w Wielkiej Sali
 • Obecno?? na Uroczysto?ciach Szkolnych, Radach Pedagogicznych, Zabawach
 • Opieka nad domem
 • Innne
11. Nauczyciel ma obowi?zek dodawania punkt?w uczniom do Rankingu Ucznia (maks):
 • +1/-1 Obecno?? i Aktywno?? na lekcji
 • Zdobycie oceny (+5 W, +4 PO, +3 Z, +2, N, +1 O, -1, T, -3 Brak)
 • +7 Udzia? w Konkursie/Olimpiadzie wewn?trzszkolnej?
 • +15 Udzia? w Olimpiadzie mi?dzyszkolnej
 • -5 Nieodrobienie szlabanu
 • +5 Czynny udzia? w zabawach
 • -3 Przeszkadzanie na lekcjach
 • +5 Wzorowe wywi?zywanie si? z obowi?zk?w prefekta (pomoc uczniom, zabawy itp.)*
 • +7 Wzorowe wywi?zywanie si? z obowi?zk?w prefekta naczelnego (kontrola nad prefektami, pomoc uczniom, zabawy itp.)*
 • +20/-20 Inne
*Dodawane pod koniec roku.

12. Nauczyciel ma obowi?zek dodawania punkt?w do Rankingu dom?w (maks za jednego ucznia)
 • +5 Obecno?? na lekcji
 • +20/-10 Aktywno?? na lekcji
 • +30 Konkurs
 • +50 Olimpiada wewn?trzszkolna
 • +100 Olimpiada mi?dzyszkolna
 • +70 Zabawy
 • -30 Niedrobienie szlabanu
 • +100/-50 Inne
Je?eli kt?rego? punktu z pkt. 11 i 12, jest w 11 a nie ma w 12 to znaczy ?e nie mo?emy go dodawa? (np. Punkt?w za prac? domow? nie dodajemy do Rankingu Dom?w)

Prawa Nauczycieli
1. Nauczyciel ma prawo do podj?cia si? opieki nad domem.
2. Nauczyciel ma prawo do Halfopa w Wielkiej Sali.
3. Nauczyciel ma prawo do organizacji konkurs?w/olimpiad/zabaw.
4. Nauczyciel ma prawo kara? uczni?w szlabanem, lub punktami ujemnymi.
5. Nauczyciel ma prawo do 3 nieobecno?ci USPRAWIEDLIWIONYCH w ci?gu roku bez konsekwencji punktowej.
6. Nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia zast?pstwa, je?eli zg?osi to wcze?niej w pokoju nauczycielskim.
7. Nauczyciel ma prawo stara? si? o posad? Wicedyrektora (Je?eli Dyrekcja nie wyrazi zgody, dyrektor ma obowi?zek przeprowadzenia g?osowania, nauczyciel zostaje wtedy Wicedyrektorem gdy uzyska 90% g?os?w na tak)
8. Nauczyciel ma prawo przebywa? w Dormitoriach, je?eli nie jest opiekunem innego domu i opiekun wyrazi na to zgod?.
9. Nauczyciel ma prawo przebywa? na innych zaj?ciach lekcyjnych, je?eli profesor prowadz?cy wyrazi na to zgod?.
Klasa 1

18:30: WoHP
Sala nr 3
(/join nox_sala_3)

19:05: Historia Magii
Sala nr 1
(/join nox_sala_1)

19:40: Wrozbiarstwo
Komnata przyszlosci
(/join nox_komnata_przyszlosci)


Klasa 2

Dzisiaj nie ma lekcji. Uczniowie macie wolne!

Pe?ny PlanZapisy na Ucznia
Zapisy na Profesora

Wolne posady:

Uczniowie
Oczekuje na przydział: 0
Przydzieleni: 182
Razem: 182

Nauczyciele
Złożonych podań: 0
Uczšcych w szkole: 12
Razem: 12

Statystyki Domów
Gryffindor: 51
Ravenclaw: 39
Hufflepuff: 41
Slytherin: 51
Dyrekcja
Dzisiaj w klasie 1 nie odbędzie się WoHP z powodu niebecności prof. Twisted Fate Whiteowl zamiast tego odbędzie się brakPełna lista zastępstw0.085 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch